Woman Scream 2020-Norway-Lillehammer

Photo: Linda Gabrielsen and Åse Ombustvedt, Back: Marie Haavik, Marit Borkenhagen (Norwegian Literature Festival), Magnhild Bruheim, Hallfrid Velure, Victoria Bø (DnF), Cathrine Strøm (Literature House Lillehammer)


For the third time, Norwegina Author's Union helped organize a Norwegian version of the Woman Scream festival, a literature festival focusing on freedom of expression and women.
 

VICTORIA BØ

In March each year the Woman Scream festival is organized. This is a worldwide network of events focusing on freedom of expression. This year, Woman Scream 2020 takes place in 31 countries, including Norway. Woman Scream was founded by poet and human rights advocate Jael Uribe ten years ago in her hometown of Santo Domingo, Dominican Republic. Uribe won DnF's Freedom of Expression Award for 2016 and came to Norway to receive the award the following year. The meeting with Uribe and the stories she brought with her about freedom of speech struggles led DnF to organize a Norwegian version of Woman Scream in the third year in collaboration with the Norwegian Literature Festival and Lillehammer Literature House. Literature and freedom of speech.

In Norway, the festival was held in Lillehammer on March 3, the same day as in Peru, Mexico, Argentina, Columbia and the Dominican Republic. The authors Magnhild Bruheim, Linda Gabrielsen, Åse Ombustvedt and Marie Haavik participated in readings and in panel discussions. The evening was led by Marit Borkenhagen, leader of the Norwegian Literature Festival.

Since its inception in 2011, Uribe and local writers and artists in various countries have ensured that Woman Scream has been organized in more than 70 countries and with more than 900 different markings. This year's festival theme is "Who is crying for you?" and there are voices shouting on behalf of children who are in demand. The international version of the festival has its own focus on children who have become motherless due to violence and murder.

The focus of the Norwegian festival was: How are children's voices expressed in the literature? Can literature help strengthen the vulnerable and vulnerable and change something for us readers?


 

The child as a size in the world.

"I've always been concerned about children as a size in the world," said Linda Gabrielsen, who is current in the book Entré. She met case writer Marie Haavik for a panel discussion led by Hallfrid Velure. In 2016 Marie Haavik published the book One which is good. To have a child with Down syndrome. Haavik and Gabrielsen in their books in different ways give voice to the experience of having children with Down.

Youth book author Åse Ombustvedt, in conversation with Magnhild Bruheim, told how a trip to the store became the inspiration for the book How Old I Must Be Before I Can Shoot My Dad, a poem book for youth that deals with domestic violence, among other things.

"If the book can help some of the silent kids dare start talking, then that would be very nice," she said.


 
--------------------------------------------------


For tredje gang var DnF med på å arrangere en norsk versjon av Woman Scream festivalen, en litteraturfestival med fokus på ytringsfrihet og kvinner.

I mars hvert år arrangeres Woman Scream festivalen. Dette er et verdensomspennende nettverk av arrangementer som har fokus på ytringsfrihet. I år foregår Woman Scream i 31 land, deriblant Norge. Woman Scream ble grunnlagt av poeten og menneskerettighetsforkjemperen Jael Uribe for ti år siden i hennes hjemby Santo Domingo i Den dominikanske republikk. Uribe vant DnFs Ytringsfrihetspris for 2016 og kom til Norge for å motta prisen året etter. Møtet med Uribe og fortellingene hun hadde med seg om ytringsfrihetskamp førte til at DnF på tredje året arrangerer en norsk versjon av Woman Scream i samarbeid med Norsk Litteraturfestival og Lillehammer Litteraturhus.

Litteratur og ytringsfrihet. 

I Norge ble festivalen arrangert på Lillehammer 3 mars, samme dag som i Peru, Mexico, Argentina, Columbia og Den dominikanske republikk. Forfatterne Magnhild Bruheim, Linda Gabrielsen, Åse Ombustvedt og Marie Haavik deltok med opplesinger og i panelsamtaler. Kvelden ble ledet av Marit Borkenhagen, leder for Norsk Litteraturfestival.

Siden oppstarten i 2011 har Uribe og lokale forfattere og kunstnere i ulike land sørget for at Woman Scream blitt arrangert i mer enn 70 land og med mer 900 ulike markeringer. Årets festival tema er «Hvem roper for deg?» og det er stemmer som roper på vegne av barn som etterspørres. Den internasjonale versjonen av festivalen har et eget fokus på barn som har blitt morløse pga vold og drap.

Fokuset for den norske festivalen var: Hvordan kommer barnas stemmer til uttrykk i litteraturen? Kan litteratur bidra til å styrke de utsatte og sårbare og endre noe for oss lesere?

Barnet som en størrelse i verden. 

– Jeg har alltid vært opptatt av barn som en størrelse i verden, sa Linda Gabrielsen som er bokaktuell med romanen Entré. Hun møtte sakprosaforfatter Marie Haavik til panelsamtale ledet av Hallfrid Velure. Marie Haavik ga i 2016 ut boka En som er god. Å få et barn med Downs syndrom. Haavik og Gabrielsen gir i sine bøker på ulik måte stemme til opplevelsen av å få barn med Down.

Ungdomsbokforfatter Åse Ombustvedt fortalte i samtale med Magnhild Bruheim hvordan en tur på butikken ble inspirasjonen til boken Hvor gammel må jeg være før jeg kan skyte faren min, en diktbok for ungdom som blant annet handler om vold i nære relasjoner.

– Hvis boken kan bidra til at noen av de tause barna tør begynne å snakke, så ville det være veldig fint, sa hun.

 

0 Comments